Orasul viu
www.orasulviu.ro

GDS Consult a fost Partener Oficial al Conferinţei Oraşul Viu - Dezvoltarea durabilă a Bucureştiului: investiţii, arhitectură, mediu, ce a avut loc in data de 11 mai 2011, la WORLD TRADE CENTER BUCUREȘTI, organizată de Asociatia Art Metropolis, sub Inaltul Patronaj al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu sprijinul Ministerului Mediului si Pădurilor, al Gărzii Naționale de Mediu și al Comisiei pentru Administrație Publică, Amenajarea Teritoriului și Echilibru Ecologic din Camera Deputaților.

Cuvantul de deschidere al conferinței a aparținut dlui. Radu Dinulescu, Președintele Asociației Art Metropolis. Evenimentul a reunit dezvoltatori de proiecte, arhitecți, avocați și s-a bucurat de prezența reprezentanților instituțiilor și autorităților administrației publice centrale și locale: dl. Răzvan Murgeanu - Secretar de stat in Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, dl. Cristian Apostol - Secretar de stat in Ministerul Mediului și Pădurilor, dl. Silvian Ionescu - Comisar General al Gărzii Naționale de Mediu, dna. Sulfina Barbu - Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Amenajarea Teritoriului și Echilibru Ecologic din Camera Deputaților, dl. Mihai Cristian Atănăsoaei - Prefect al Municipiului București, dna. Cristina Coruț - Subprefect al Municipiului București, dna. Anca Ginavar - Director General al Direcției Generale de Dezvoltare Teritorială din Ministerul Dezvoltarii Regionale și Turismului, dna. Simona Săceanu - Director Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, dl. Gheorghe Pătrașcu - Arhitect Șef al Municipiului Bucuresti, dl. Daniel Cărămidă - Arhitect Șef al Sectorului 4, dna. Cristina Parvulescu - City manager, Primăria Sectorului 6, dna. Miruna Dinu - Director Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București.

Subiectele discutate in cadrul Conferinței au vizat in mod special necesitatea dezvoltării parteneriatelor public private, dorința autorităților și a oamenilor de afaceri de a implica sectorul privat in procesul decizional și in procesul de legiferare al administrației publice centrale și locale, conturarea principiilor generale de organizare și funcționare a Municipiului București in perspectiva modificării legii administrației publice locale.

Reprezentan
ții oficiali ai autorităților prezente la eveniment și-au arătat receptivitatea față de propunerile venite din partea mediului privat și deschiderea de a participa la alte evenimente pe teme similare.

Asocia
ția Art Metropolis iși asumă și in viitor rolul de mediator intre mediul de afaceri și autoritățile publice, de a organiza intalniri, seminarii, conferințe sub egida Orașul Viu, menite să semnaleze problemele cu care se confruntă companiile private care investesc pe piața romanească.

Partenerii principali ai evenimentului au fost Willbrook Management International, Netcity by Uti, Iridex Group, Urban, Apa Nova, Vivani Salubritate
și Supercom.
Producător general - Lion House Consult.

Aqua Parc Bleu Ciel
www.aquaparc-bleuciel.ro

Proiectul Aqua Parc Bleu Ciel este cel mai mare complex de agrement acvatic din Bucureşti, realizat printr-o investiţie integral privată, ce urmează a fi amplasat in zona de centru - sud a Bucureştiului, poziţionat mai exact intre Sala Polivalentă, Palatul Copiilor şi Bulevardul Tineretului şi valorifică o zonă neutilizată din Parcul Tineretului.

Prin această amplasare se urmăreşte sporirea atracţiei zonei de sud, prin dezvoltarea funcţiunilor de agrement, Aqua Parcul realizand tranziţia intre zona de parc şi zona de recreere. Proiectul aduce un plus de suprafaţă de apă pentru agrement in zona de sud a Bucureştiului, in balanţă cu zona de lacuri din nord, iar amenajările peisagistice de inaltă clasă vor ridica standardul zonei.

Compania noastră de consultanţă a fost implicată in lămurirea tuturor aspectelor juridice, economice şi urbanistice pentru realizarea acestui complex acvatic.

PARTENERI:
O echipă cu experienţă in proiectarea şi derularea investiţiilor de acest gen garantează realizarea proiectului la standarde europene de top:
Sextant Architecture Franta, (
www.sextant-architecture.fr), responsabil pentru dezvoltarea conceptului şi proiectul tehnic
PZP Arhitectura Romania (
www.pzp.ro), responsabil pentru urbanism, detalii de execuţie şi de transpunerea proiectului tehnic in standardelor romaneşti;
Synergetics Corporation Romania
(www.synergetics.ro)

Art Metropolis
www.artmetropolis.ro

Asociaţie culturală ce are drept scop promovarea valorilor sociale, culturale, educaţionale, a spiritului ecocivic, sprijinirea valorilor umane şi in special a tinerilor prin conştientizarea rolului decisiv al acestora in dezvoltarea societăţii, precum şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor din Romania păstrand ideea de dezvoltare durabilă europeană şi urmand modelul de dezvoltare al oraşelor germane care au trebuit sa reconstruiască integral ţesutul urban al localităţilor in urma celui de-al doilea Război Mondial.

GDS CONSULT SRL este interesată in asigurarea logisticii asociaţiei şi de asemenea in realizarea consultanţei pentru dezvoltarea valorilor şi ideilor pe care acesta le promovează, participand cu specialişti in domeniul juridic şi de urbanism.

HARTA ACUSTICĂ ŞI SISTEMUL DE MONITORIZARE A NIVELULUI DE ZGOMOT PENTRU MUNICIPIUL BUCUREŞTI - beneficiar DIRECŢIA PROTECŢIA MEDIULUI ŞI  EDUCAŢIE ECO-CIVICĂ din cadrul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Cu scopul cunoaşterii situaţiei curente privind poluarea sonoră la nivelul oraşelor şi pentru putea stabili măsuri de diminuare a zgomotului, şi implicit reducerea expunerii populaţiei la nivele mari de zgomot, Uniunea Europeană a elaborat Directiva 49/2002. Directiva prevede realizarea etapizată in funcţie de numărul de locuitori a unor hărţi de zgomot care trebuie să pună accent pe traficul rutier, feroviar, aeroportuar şi pe zonele industriale.

Respectand obligaţiile asumate in vederea aderării la Uniunea Europeană, Romania a implementat această Directivă in legislaţia internă prin Hotărarea Guvernului Romaniei nr. 321 / 14.04.2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental.

Municipiul Bucureşti a răspuns la timp cerinţelor legislaţiei cu privire la harta de zgomot şi a implementat o SOLUŢIE COMPLETĂ DE ADMINISTRARE A ZGOMOTULUI AMBIENTAL prin proiectul ,,HARTA ACUSTICĂ ŞI SISTEMUL DE MONITORIZARE A NIVELULUI DE ZGOMOT PENTRU MUNICIPIUL BUCUREŞTI,,.

Compania noastră de consultanţă a fost implicată in vederea dezvoltării unei reţele de clientelă pentru produsele şi serviciile de instruire aferente, pe care ENVIRO CONSULT are dreptul să le comercializeze, cat şi pentru serviciile prestate de către ENVIRO CONSULT, respectiv realizarea de hărţi de zgomot pentru autorităţi publice sau societăţi cu capital privat.

Pentru realizarea hărţilor de zgomot, GDS Consult şi Enviro Consult au cooperat pentru participarea la licitaţiile organizate de Autorităţile Administraţiei Publice Locale sau Centrale la nivelul intregii ţări, in vederea atribuirii proiectelor de realizare a Hărţilor Acustice şi a Sistemelor de Monitorizare a Zgomotului, cat şi pentru derularea contractelor in cazul in care se adjudecă in favoarea EnviroConsult.

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

In contextul geostrategic actual, necesitatea protejării populaţiei in situaţii de urgenţă, ca urmare a multiplicării şi diversificării riscurilor de natură non-militară, care pot avea efecte dramatice asupra vieţii şi sănătăţii unui mare număr de persoane, avand in vedere proliferarea atentatelor teroriste pe plan internaţional si indeosebi a celor indreptate asupra intereselor statelor membre ale NATO, in special cele provocate simultan, aşa cum au fost cele din Turcia, Rusia precum şi seria de atentate teroriste din data de 11 martie 2004 din Spania, soldate cu aproximativ 200 de morţi şi 1.500 de răniţi, pe fondul accelerării tendinţelor de globalizare, al schimbărilor climatice radicale, al dezvoltării experimentelor ştiinţifice cu efecte imprevizibile, al diversificării activităţilor economice legale şi nu numai, care utilizează, produc şi comercializează substanţe periculoase, impune operaţionalizarea Sistemului Naţional de Mangement al Situaţiilor de Urgenţă, in cel mai scurt timp, ale cărui forţe de intervenţie sunt integrate in Sistemul de Securitate Naţională.

GDS Consult a oferit servicii de consultanţă pentru elaborarea studiului de fezabilitate: Sistem de management al situaţiilor de urgenţă la nivelul Municipiului Bucureşti.

Hein Romania SA

www.hein.ro

GDS Consult a oferit pentru Hein Romania SA, EUROMEDITERANEE CONSULTING AND TRADING consultanţă şi asistenţă in vederea realizării centrului comercial Sun Plaza Bucuresti şi Siret Plaza Galaţi.

Willbrook Management
www.willbrook.ro

GDS Consult a oferit consultanţă juridică pentru proiectul de investiţii Cathedral Plaza, viitor complex de 19 etaje de birouri din centrul Bucurestiului. Inălţimea de 75 de metri pe care turnul de birouri o va avea ii va asigura locul cinci in clasamentul celor mai inalte clădiri din Bucureşti.
GDS Consult a oferit consultanţă generală de afaceri pentru Centrul de afaceri şi conferinţe Willbrook Platinum (
www.willbrookplatinum.ro), o destinaţie premium de afaceri din Bucureşti, spaţiul perfect pentru birouri şi alegerea ideală pentru găzduirea de conferinţe majore, targuri, intalniri de afaceri şi evenimente speciale, proiect eco-friendly la baza căruia stau strategii ecologice inovative de administrare şi conservare a apei şi energiei.

Plus Discount

www.plus-discount.ro

GDS Consult a oferit servicii de asistenţă şi consultanţă in vederea dezvoltării lanţului de magazine Plus Discount prin intermedierea achiziţionării de amplasamente.

Rompetrol

www.rompetrol.ro

GDS Consult a oferit consultanţă de specialitate, asistenţă necesară finalizării proiectelor de investiţii, clarificarea situaţiilor  juridice şi urbanistice ale amplasamentelor avute in vedere pentru dezvoltarea reţelei de carburanţi.

logo_rompetrol