In continuare sunt prezentate condiţiile in care G.D.S. CONSULT S.R.L. (denumită in continuare GDS CONSULT) permite utilizarea acestui site. In situaţia in care nu sunteţi de acord in totalitate cu acestea, vă rugăm să incetaţi utilizarea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului www.gdsconsult.ro.

1. Definiţii
In inţelesul acestor condiţii, următorii termeni vor fi definiţi după cum urmează:

     Utilizator - orice persoană interesată de furnizarea serviciului;
    
     Serviciu - furnizarea către utilizator a accesului la date şi informaţii transmise de GDS CONSULT prin Internet, prin intermediul site-ului
www.gdsconsult.ro;

2. Obligaţiile Utilizatorului
Utilizatorul se obligă să folosească serviciul numai in scopuri legale. Utilizatorul se obligă că:

     Nu va modifica, distribui, transmite, afişa, publica, reproduce, transfera sau vinde orice fel de informaţie sau servicii obţinute de pe sau prin intermediul acestui site web;

     Nu va folosi şi nu va permite vreunui terţ (şi nu il va autoriza) să folosească serviciile GDS CONSULT pentru a transmite sau a recepţiona materiale care contravin dispoziţiilor legale in vigoare sau au un conţinut obscen, abuziv, vulgar, defăimător, ofensator, ameninţător sau este in orice alt mod ilegal;

3. Limitarea răspunderii
Utilizatorul declară in mod expres că inţelege şi este de acord cu următoarea afirmaţie: GDS CONSULT nu va fi responsabil pentru nici o pierdere suferită de către Utilizator, directă sau indirectă, rezultată din sau legată in orice fel de folosirea sau gradul de performanţă al serviciului, a acestui site web.

4. Securitate
GDS CONSULT
nu poate controla şi nu oferă nici un fel de garanţii privind securitatea informaţiilor care trec prin Internet sau prin Serviciu.

5. Proprietate intelectuală
Utilizatorul declară in mod expres că a luat la cunoştinţă de faptul că toate logo-urile şi simbolurile asociate folosite pe acest site, sunt mărci inregistrate ale GDS CONSULT, sau ale afiliaţilor acestuia.

6. Date cu caracter personal
Utilizatorul este de acord cu dreptul furnizorului GDS CONSULT de a prelucra datele cu caracter personal ale dumneavoastră, dezvăluite ca urmare a folosirii serviciului de către Utilizator, in conformitate cu
Politica de confidentialitate . "Politica de confidentialitate" se constituie ca parte integrantă a acestor condiţii.

7. Generalităţi

   7.1 Modificări ale condiţiilor - GDS CONSULT poate modifica prezentele condiţii la anumite intervale de timp fără a anunţa Utilizatorul. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoştinţa Utilizatorului prin afişare pe site-ul web la
www.gdsconsult.ro. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Utilizator dacă acesta continuă să foloseasca serviciul după afişarea lor pe site-ul web.
  
   7.2 Jurisdicţie - Acest site web este proprietatea GDS CONSULT. Prin accesarea acestui site, Utilizatorul acceptă ca acest contract şi orice dispută legata de el sunt guvernate şi interpretate in concordanţă cu legile Romaniei, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti de pe teritoriul Romaniei. Acest site web poate fi accesat de oriunde in Romania şi de peste hotare. GDS CONSULT nu oferă nici o asigurare că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări in afara Romaniei. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara Romaniei, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului in care se află.